Mgr. Rostislav Navrátil, Ph.D.

Disertační práce

Chromozomové abnormality v lidských IVF embryích.

Chromosomal abnormalities in human IVF embryos
Anotace:
Chromozomové abnormality jsou častým důvodem poruch plodnosti, a to především u žen staršího reprodukčního věku. Moderní metody NGS v PGT-A přinesly mnoho výhod a odhalily skutečný rozsah některých do té doby opomíjených problémů. V této disertační práci se zaměřuji na aktuální kontroverze v oboru PGT-A, a to především na chromozomový mozaicismus a segmentální aneuploidie. Úvodní retrospektivní statistická …více
Abstract:
Chromosomal abnormalities are a common cause of fertility issues, mainly in women of higher reproductive age. Modern NGS methods used in PGT-A brought many benefits and revealed the true range of some formerly neglected problems. In this dissertation, I focus on current controversies in the PGT-A field, especially on chromosomal mosaicism and segmental aneuploidies. Introductory retrospective statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Michal Ješeta, Ph.D., RNDr. Roman Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Molekulární a buněčná biologie a genetika / Molekulární a buněčná biologie a genetika

Práce na příbuzné téma