Mgr. Rostislav Navrátil, Ph.D.

Doctoral thesis

Chromozomové abnormality v lidských IVF embryích.

Chromosomal abnormalities in human IVF embryos
Abstract:
Chromozomové abnormality jsou častým důvodem poruch plodnosti, a to především u žen staršího reprodukčního věku. Moderní metody NGS v PGT-A přinesly mnoho výhod a odhalily skutečný rozsah některých do té doby opomíjených problémů. V této disertační práci se zaměřuji na aktuální kontroverze v oboru PGT-A, a to především na chromozomový mozaicismus a segmentální aneuploidie. Úvodní retrospektivní statistická …more
Abstract:
Chromosomal abnormalities are a common cause of fertility issues, mainly in women of higher reproductive age. Modern NGS methods used in PGT-A brought many benefits and revealed the true range of some formerly neglected problems. In this dissertation, I focus on current controversies in the PGT-A field, especially on chromosomal mosaicism and segmental aneuploidies. Introductory retrospective statistical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 10. 2020
  • Supervisor: Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Michal Ješeta, Ph.D., RNDr. Roman Rybář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Molecular and Cell Biology and Genetics / Molecular and Cell Biology and Genetics

Theses on a related topic