Bc. Martin Cabák

Bachelor's thesis

Zásuvné moduly JOSM editoru

Plugins for JOSM editor
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením zásuvných modulů Java OpenStreetMap editoru z hlediska jejich potenciálního přínosu pro tvorbu dat OpenStreetMap a zejména pro humanitární mapování. V rešeršní části práce byly zásuvné moduly klasifikovány do kategorií dle jejich tematického zaměření a také byly představeny základní koncepty použitelnosti a dosavadní metody testování použitelnosti. Vybraná metoda …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the evaluation of plugins in Java OpenStreetMap editor in terms of their potential contribution to OpenStreetMap data creation and especially for humanitarian mapping. In the research part of the thesis, plugins were classified into categories according to their thematic focus and basic concepts of usability and existing usability testing methods were also presented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dajana Snopková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta