Bc. Jan Šplíchal

Diplomová práce

Vzestup a úpadek sociální sítě Facebook a jeho využití v marketingu

The rise and fall of the social network Facebook and its use in marketing
Anotace:
Tato práce se věnuje marketingu na sociální sítě Facebook. Cílem práce je analyzovat čtyři provedené kampaně společnosti Kroužky, z.s. právě na Facebooku metodou A/B testování a následně určit, která kampaň byla nejvíce úspěšná a udělit společnosti související doporučení pro tvorbu budoucích kampaní. V rámci práce byla také proveden anketa mezi fanoušky facebookové stránky společnosti Kroužky, která …více
Abstract:
This work deals with marketing on the social network Facebook. The aim of the work is to analyze the four implemented campaigns of the company Kroužky, z.s. just on Facebook using A / B testing and then determine which campaign was the most successful and give the company related recommendations for creating future campaigns. As part of the work, a survey was conducted among fans of the Facebook page …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 10. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Martina Švecová, MSc
  • Oponent: PhDr. Ladislava Knihová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní