Bc. Štěpán Voneš

Diplomová práce

Železitý komplex s pentadentátním ligandem na bázi ftalocyaninu jako sikativ pro alkydové pryskyřice

Iron(III) complex bearing pentadentate phthalocyanine-based ligand as a drier for in alkyd resins
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je příprava a studium sikativační aktivity železitého komplexu v nátěrových hmotách zasychajících oxopolymeračním mechanismem. Teoretická část této diplomové práce je zaměřená na alkydové pryskyřice jejich rozdělení a výrobu. Dále popisuje mechanismus oxopolymeračního zasychání alkydových pryskyřic s přídavkem sikativu, spolu s rozdělením sikativů. V praktické části je …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is preparation and study of the drying activity of the iron(III) complex in coatings drying by oxopolymerization mechanism. The theoretical part of this thesis is focused on the alkyd resins, their division and production. It also describes the mechanism of oxopolymerization drying of alkyd resins with added drier, together with the division of dryers. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Honzíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Voneš, Štěpán. Železitý komplex s pentadentátním ligandem na bázi ftalocyaninu jako sikativ pro alkydové pryskyřice. Pardubice, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Organické povlaky a nátěrové hmoty

Práce na příbuzné téma