Bc. Markéta Cupalová

Bakalářská práce

Raná péče o předškolní děti ve firemních školách

Early childhood education and care in the businness schools
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce je raná péče o předškolní děti ve firemních zařízeních. Práce má teoretickou a praktickou část. Hlavním cílem bylo přiblížit současnou problematiku nedostatku kapacity veřejných mateřských škol a nastínit existenci předškolních zařízení. V teoretické části se zabývám základními otázkami, jako je vývoj dítěte, zejména předškolního věku; rodinnou výchovou, která je při …více
Abstract:
The topic of this bachelor's thesis is early childhood education and care in the business schools. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. Its main aim is to address the current insufficiency of public nurseries and to explain the existence of preschool institutes. The theoretical part includes fundamental issues such as a child's development, primarily in preschool age; family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta