Bc. Vojtěch Štilec

Diplomová práce

Förderung des praktikumsrelevanten Sprachwissens und -könnens im berufsbezogenen Deutsch als Fremdsprache Unterricht an der Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.

The support of language knowledge and language skills that are relevant for work experience of the students in profession related teaching German as a foreign language at Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.
Abstract:
The theme of the master thesis is the language preparation of students at the Škoda Auto University for their mandatory six-month foreign work experience within a German language environment. The aim of the work is to formulate proposals for increasing the effectiveness of this language teaching. For this purpose, following a theoretical summary of the specifics of the various types of teaching, the …více
Abstract:
Tématem práce je jazyková příprava studentů Škoda Auto vysoké školy na jejich povinnou zahraniční praxi ve firmách v německém jazykovém prostředí, cílem práce jsou pak návrhy pro její zefektivnění. Za tímto účelem jsou po teoretickém shrnutí specifik různých typů výuky zkoumány obsahy tamní odborně zaměřené výuky německého jazyka v kontextu přípravy jejích absolventů na danou praxi. Tyto obsahy jsou …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta