Theses 

Analýza nezaměstnanosti a trhu práce ve vybraných\nl{} evropských zemích – Martin VIEWEG

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin VIEWEG

Bakalářská práce

Analýza nezaměstnanosti a trhu práce ve vybraných\nl{} evropských zemích

Analysis of unemployment and labour market in selected European countries

Anotace: Předložená práce se soustřeďuje na situaci na trzích práce ve vybraných zemích Evropy. Cílem práce je zachytit vývoj míry nezaměstnanosti a zaměstnanosti a porovnat tyto ukazatele mezi nečlenskými státy Evropské unie a členskými státy, potažmo porovnat tyto ukazatele se strategií zaměstnanosti Evropské unie v rámci programu Evropa 2020. Práce také zkoumá různá přístupová opatření ve státní politice zaměstnanosti a výdaje na politiku zaměstnanosti v rámci vybraných evropských zemích. V neposlední řadě jsou definovány další faktory, ovlivňující problematiku nezaměstnanosti, zaměstnanosti a situaci na trzích práce v každé zemi, jako takové.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the situation of the labour market in selected European countries. The aim is to capture the development of unemployment and employment rates and compare these indicators beetwen non-European Union member countries and European Union member countries, or more precisely to compare these indicators with the Europe 2020 employment strategy. The thesis also explores various measures for labour market policies and also employment policy expenditures among selected European countries. Last but not least other factors are defined, which affect the problems of unemployment, employment and labour market situation in each country respectively.

Klíčová slova: nezaměstnanost, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, trh práce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gladavská, D.E.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66811 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

VIEWEG, Martin. Analýza nezaměstnanosti a trhu práce ve vybraných\nl{} evropských zemích. Cheb, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 06:46, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz