Theses 

Vizualizace průběhu bezpečnostní hry – Bc. Juraj Uhlár

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Juraj Uhlár

Bakalářská práce

Vizualizace průběhu bezpečnostní hry

Visualization of a run of a security game

Anotace: Bezpečnostní hry představují populární a efektivní způsob aktivní výuky, cvičení a testování dovedností v oblasti počítačové bezpečnosti. Během hry jsou zaznamenány různé typy událostí, které mohou sloužit k sledování jejího průběhu, upozornit instruktory na hráče, kteří potřebují jejich pomoc a k zlepšení návrhu hry. Za tímto účelem byla podle daných požadavků vyvinuta webová aplikace vizualizující události bezpečnostní hry v prostředí Kybernetického polygonu (KYPO) Masarykovy univerzity. Aplikace byla podrobena uživatelskému testování, kterého se zúčastnilo 7 instruktorů bezpečnostních her. Experiment ověřil užitečnost vizualizace a také odhalil řadu možných vylepšení - z nichž některé byly okamžitě začleněny do aplikace, zatímco ostatní slouží jako plán pro budoucí vývoj.

Abstract: Cybersecurity games are a popular and effective method for teaching, exercising and testing cybersecurity skills. Over the course of the game, various types of events are logged and can be used to assess the progress of the game, to alert instructors to players in need of help and to improve the design of the game. To help accomplish these tasks, a web application visualizing security games in the KYPO: Cyber Exercise and Research Platform at Masaryk University was developed according to given requirements. The application was user-tested in a group session attended by 7 cybersecurity game instructors. The experiment validated the usefulness of the visualization and also revealed a variety of potential improvements - some of which were immediately incorporated into the application, while the rest serves as a roadmap for future development.

Keywords: KYPO, cybersecurity, cybersecurity games, visualization, interface design, JavaScript, D3, Angular

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslava Jarešová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 20:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz