Ilona Holomková

Diplomová práce

Klima školní třídy a jeho podpora při hodinách Výchovy k občanství

Climate in the Classroom and Its Support in Lessons of Civics
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá problematikou klimatu školní třídy a jejím možným ovlivněním v hodinách Výchovy k občanství. V úvodu práce jsou vymezeny základní pojmy v souvislosti s klimatem školní třídy. Dále jsou popsány formy a metody výuky, které se podílejí na tvorbě klimatu, společně s účastníky školní třídy a jejich vlivem. V práci jsou také zahrnuty možnosti, jak s klimatem třídy pracovat, či …více
Abstract:
The presented thesis deals with an issue of the climate of the classroom and its possible influence within the lessons of Citizenship Education. There are defined the basic concepts related to the climate of the school class at the beginning of the thesis. In addition, there are described forms and methods of teaching being involved in a climate creation together with the participants of the school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM5250

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 17. 5. 2018
 • Vedoucí: Mgr. Hana Šebestová
 • Oponent: Mgr. et Mgr. Iva Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 9. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5y09hs 5y09hs/4
18. 9. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
18. 9. 2018
Kohout, J.
19. 9. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.