Petra Dulanská

Bakalářská práce

Poskytování duchovní podpory umírajícímu

Providing Spiritual Support for a Dying Patient
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou "Poskytování duchovní podpory umírajícímu". Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce blíže popisuje pojmy smrt a umírání a popisuje potřeby umírajícího či těžce nemocného člověka. Dále charakterizuje paliativní péči a stádia umírání. V neposlední řadě je zde část, která popisuje poskytování duchovní podpory. V praktické …více
Abstract:
Bachelor thesis is aimed of "Providing Spiritual Support for a Dying Patient". The thesis consists of two sections: a theoretical section and a practical section. The theoretical part discusses such as terms "death" and "dying" and also analyzes needs of a dying or a terminally ill person. It also discusses palliative care and different stages in dying. Last but not least this section also explains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
Zveřejnit od: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dulanská, Petra. Poskytování duchovní podpory umírajícímu. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra