Vladimíra POLIDOROVÁ

Master's thesis

Zájmová tělovýchovná činnost dětí ve věku od 1,5 do 3 let v domech dětí a mládeže v Praze. Special - interese physical education activities for children of age from 1,5 year to 3 years at Children and Juveniles Homes in Prague.

Special - interese physical education activities for children of age from 1,5 year to 3 years at Children and Juveniles Homes in Prague.
Abstract:
Práce zkoumá pohybové aktivity pro batolata nabízené v pražských domech dětí a mládeže. Předkládá popis pohybových činností, které má zdravé batole zvládnout a porovnává obsah jednotlivých činností v pražských domech dětí a mládeže v závislosti na osobnosti a vzdělání pedagoga a vnějších podmínkách. V praktické části jsou zohledněny přínosy jednotlilvých výukových osnov a popisují se zde příklady praktických …more
Abstract:
The work explores the physical activities for toddlers offered in Prague homes for children and youth. It presents a description of physical activities, which healthy toddler should handle and compares the content of individual activities in Prague homes for children and youth, depending on personality and education of educationalist and external conditions. In the practical part, the benefits of training …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 11. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Horklová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLIDOROVÁ, Vladimíra. Zájmová tělovýchovná činnost dětí ve věku od 1,5 do 3 let v domech dětí a mládeže v Praze. Special - interese physical education activities for children of age from 1,5 year to 3 years at Children and Juveniles Homes in Prague.. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 11. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta