Bc. Lenka Krčmová

Bakalářská práce

Porovnání hudebních znalostí dětí v základních uměleckých školách a v domech dětí a mládeže

Comparing of levels from music knowledge by children from art school and children and youth center
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vzděláváním dětí v oblasti hudby a hudební nauky v různých zařízeních. Zejména se soustředí na jejich výstupní znalosti. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část podává informace o základních rozdílech mezi základními uměleckými školami a domy dětí a mládeže a jejich školních vzdělávacích programech. Praktická výzkumná část se zabývá porovnáváním …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the education of children in the field of music and musical science in a various facilities. In particular, it concentrate on their output knowledge. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part provides information about the basic differences between art school and children and youth center and about their school educational programme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: prof. Michal Košut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta