Bc. Karel Kabelka

Bakalářská práce

Řízení oběžných aktiv jako faktor efektivnosti podniku

The Current Assets Management as a Factor of the Business Effectiveness
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Řízení oběžných aktiv jako faktor efektivnosti v podniku“ je popsat a analyzovat stávající systém řízení zásob a pohledávek ve zvoleném stavebním podniku, identifikovat problémové oblasti a navrhnout možné změny a opatření vedoucí ke zlepšení stávající situace. První část práce je zaměřena na vytvoření teoretické základny dané problematiky a vybraných analytických metod. Druhá …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis ,,The Current Assets Management as a Factor of the Business Effectiveness,, is to describe and analyze current system of management of the supplies and debts in chosen construction company, identify problematic areas and propose possible changes and precautions which lead to improve the current situation. The first part of the thesis is focused on creating theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance