Bc. Josef Doležal

Bachelor's thesis

Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) na oceňování nemovitostí

The Influence of Building Act No. 183/2006 on Appraising of the Real Estates
Abstract:
Bakalářská práce, je rozdělena do tří hlavních částí. V teoretické části identifikuje vlivy působící ve věcech územního plánování na hodnotu pozemku a ve věcech stavebního řádu vlivy na hodnotu nemovitosti a jeho použití při oceňování majetku. Praktická část obsahuje odhad aktuální tržní hodnoty rodinného domu a administrativní budovy v Pardubicích. V analytické části je provedena analýza trhu s nemovitostmi …more
Abstract:
The Bachelor thesis is divided into three main parts. In the theoretical section identifies influences in town and country planning and the value of the land in matters of building regulations affect the value of the property and it´s use in pricing the asset. The practical part contains an estimate of the current market value of the house and office building in Pardubice. The analytical part of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: prof. Ing. Josef Michálek, CSc.
  • Reader: Ing. Jiří Chládek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS