Bc. Dominika Struminská

Diplomová práce

Natural Horsemanship jako životní styl v mladší dospělosti

Natural Horsemanship as a lifestyle in young adulthood
Anotace:
Diplomová práce „Natural Horsemanship jako životní styl v mladší dospělosti“ se zabývá přirozenou komunikací nebo partnerstvím s koňmi jako moderní volnočasovou aktivitou proměňující se u některých mladých dospělých v osobitý životní styl. Teoretická část mapuje období mladší dospělosti, pojednává o životním stylu dnešních mladých dospělých a jeho aspektech, přičemž se zaměřuje také na důležitý určující …více
Abstract:
Diploma thesis „Natural Horsemanship as a lifestyle in young adulthood“ deals with natural communication or partnership with horses as a modern leisure time activity which changes into distinctive lifestyle of some young adults. Theoretical part deals with the period of young adulthood, describes the lifestyle of contemporary young adults and its aspects, and also focuses on another important determining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta