Bc. Tomáš Tulak

Bakalářská práce

Zdravý životní styl jako marketingový trend

Healthy lifestyle as a marketing trend
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá moderním marketingem, zdravým životním stylem a trhem jogurtů. Je zde definován marketing, spotřebitel a jeho chování, obal a vztahy mezi nimi. Zaměřuje se na zásady zdravého a aktivního životního stylu, a na alternativní způsoby stravování. Praktická část této práce je zaměřena na svět jogurtů. Představuje nejčastější hesla a loga na obalech jogurtů. Je zde představen …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with modern marketing, a healthy lifestyle and the yogurt market. It defines marketing, the consumer and his behavior, packaging and the relationships between them. It focuses on the principles of a healthy and active lifestyle, and on alternative ways of eating. The practical part of this work is focused on the world of yogurt. Features the most common slogans and logos …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Marie Koubová
  • Oponent: Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní