Mgr. Ivana Mašková

Diplomová práce

Pozitivní psychologie v kontextu práce a organizace: Psychologický kapitál a flourishing u vedoucích pracovníků organizací poskytujících sociální služby

Positive Psychology in the Occupational and Organisational Context: Psychological Capital and Flourishing by Welfare Organisations Executives
Anotace:
Cílem diplomové práce je ověřit souvislost mezi tzv. psychologickým kapitálem a tzv. flourishingem v pracovním kontextu u vedoucích pracovníků organizací poskytujících sociální služby. Oba koncepty vycházejí z přístupu pozitivní psychologie, aplikovaného do kontextu práce a organizace. Psychologický kapitál je tvořen souborem pozitivních osobnostních vlastností, a to konkrétně self-efficacy, nadějí …více
Abstract:
The goal of the tesis is the verification of the relationship between psychological capital and flourishing in the labour context by welfare organisations executives. Both concepts are based on the approach of positive psychology, applied in the occupational and organisational context. Psychological capital includes complex of positive personality traits, concretely self-efficacy, hope, resiliency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií