Bc. Milan KADLČEK

Diplomová práce

Tenké vrstvy pro polymerní elektroniku

Thin films for polymer electronics
Anotace:
Tato práce se zabývá přípravou tenkých polymerních vrstev z roztoků MEH-PPV. Byl zkoumán vliv použitého rozpouštědla a substrátu na vlastnosti připravených tenkých vrstev. Pro přípravu tenkých vrstev byla použita metoda spin coatingu. U tenkých vrstev vytvořených touto metodou, byly měřeny tloušťky naneseného filmu pomocí mechanické profilometrie. K charakterizaci vrstev byla použita UV-VIS absorpční …více
Abstract:
This work deals with the preparation of thin films of polymer MEH-PPV solutions. The influence of the solvent and substrate on the properties of the thin films was examined. Spin coating method was used for preparation of thin films. The thickness of deposited thin films was measured by mechanical profilometry. In order to characterise properties of the thin films, UV-VIS absorption spectroscopy and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011
Identifikátor: 21945

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLČEK, Milan. Tenké vrstvy pro polymerní elektroniku. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů