Mgr. Markéta Orkáčová

Bakalářská práce

Princip předvídatelnosti (právní jistoty) v činnosti správních orgánů

Principle of predictability (legal certainty) in Administrative bodies activities
Anotace:
Práce přináší pohled na jeden ze základních právních principů - princip předvídatelnosti - se zaměřením na činnost správních orgánů. Představuje také zásady činnosti správních orgánů z hlediska jejich vzájemné provázanosti. Analyzuje domácí i mezinárodní právní předpisy, jakož i dokumenty, v nichž je zakotven princip předvídatelnosti. Na vybraných judikátech jsou demonstrovány oblasti v činnostech …více
Abstract:
This thesis offers analysis of one of the general law principle - the Principle of Predictability - from the point of view of activity of administrative bodies. It tries to introduce the other principles of activity of administrative bodies and the place of the Principle of Predictability among them. It analyses czech but also international (Continental) legislation which are expression of the Principle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa