Bc. Alice Skalníková

Diplomová práce

Správní spolupráce v Evropské unii

Administrative Cooperation within the European Union
Anotace:
Diplomová práce Správní spolupráce v Evropské unii pojednává o oblastech správní spolupráce v rámci Evropské unie. V úvodních částech je popsána situace v evropském správním právu a evropském správním prostoru. V druhé části jsou popsány jednotlivé oblasti správní spolupráce, včetně skupin a agentur, skrze které se správní spolupráce uskutečňuje.
Abstract:
Diploma thesis Administrative cooperation within the European Union discusses the areas of administrative cooperation within the European Union. In the introductory part descibes situation in European administrative law and European administrative space.The second part describes the different areas of administrative cooperation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta