Bc. Gabriela Čebišová

Bakalářská práce

Event marketing - nástroj PR pro cílové skupiny zákazníci a zaměstnanci

Event Marketing - PR tool for the target group of customers and employees
Anotace:
Tato práce se zabývá event marketingem jako komunikační strategií, které firmy používají při propagaci směrem k zákazníkům i vlastním zaměstnancům. Shrnuje dosavadní teoretické poznatky a poukazuje na rozdíl mezi teorií a praktickým procesem realizace eventů. Hlavním cílem práce je prokázat vzrůstající význam event marketingu v marketingovém mixu firem. Jako důkaz slouží výsledky vůbec prvního českého …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with event marketing as a communication strategy used by companies as a promotion tool towards customers and employees. It summarizes existing theoretical knowledge and points out the differences between theory and practical processes of creating an event. The key objective is to proof the increasing importance of event marketing in companies marketing communication mix. To …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace