Bc. Hana Kohoutová

Diplomová práce

Činnost event marketingové firmy

Business activity of event marketing company
Anotace:
KOHOUTOVÁ, Hana. Činnost event marketingové firmy. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová v Praze 8. Praha: 2018. 74 stran. Hlavním cílem diplomové práce na téma Činnost event marketingové firmy je analyzovat obchodní činnost agentury KUONI a navrhnout opatření spějící k růstu prosperity firmy. V zájmu naplnění tohoto cíle je postupováno podle níže uvedeného postupu. Teoreticko-metodologická část …více
Abstract:
The main aim of the thesis on the topic Business activity of event marketing company is to analyse the business activities of KUONI agency and to suggest measures aimed at increasing the prosperity of the company. In order to achieve this goal, proceed as described below. The theoretical-methodological part deals with company issues, its identity and leading through management. Furthermore, the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/su9qm/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace