Bc. Alena Vodová

Diplomová práce

Demografická a sídelní charakteristika Velkomeziříčska ve výuce občanské výchovy

Demographic and residential characteristics Velkomeziříčska in civics classes
Anotace:
Tato práce pojednává o možnostech zařazení demografické a sídelní charakteristiky Velkomeziříčska do výuky občanské výchovy. Nejdříve je v práci řešeno, jaké jsou možnosti začlenění tohoto tématu do občanské výchovy a zeměpisu v Rámcovém vzdělávacím programu. Poté je zde vymezen region Velkomeziříčsko a následně jsou rozebrány demografické a sídelní charakteristiky Velkomeziříčska a specifika této …více
Abstract:
This paper discusses the possibilities of inclusion of demographic and residential characteristics of Velkomeziricsko into the teaching of civic education. First, the thesis deal with the possibilities of integrating the topic in civics and geography education in the national education framework. Then there is a defined region Velkomeziricsko and subsequently analyzed demographic and residential characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta