Bc. David Tisoň

Bakalářská práce

Měření výkonu signálu v pásmu UKV v komplikovaném prostředí

UHF signal power measurement in the complicated environment
Anotace:
Cílem bakalářské práce je změření průběhu šíření signálu v komplikovaném prostředí. V práci je rozebráno šíření signálu a modely šíření signálu. Práce obsahuje naměřená data a popis prostředí, kde byla pořízena. Byla vytvořena aplikace pro porovnání naměřených dat s modely šíření signálu. V závěru práce je porovnání naměřených hodnot s modely šíření signálu.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to measure the signal propagation process in a complicated environment. The dissemination of signal and signal propagation models are analyzed in this work. The work contains the measured data and description of the environment where it was taken. There is application created to compare measured data with signal propagation models in thesis. There is also comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Marek Pola, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tisoň, David. Měření výkonu signálu v pásmu UKV v komplikovaném prostředí. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky