Bc. Eva Štěpánková

Diplomová práce

Vzdělání manažerů a jejich motivace k dalšímu sebevzdělávání

Education of managers and their motivation for further self-education
Anotace:
Tato diplomová práce se zaobírá otázkou vzdělávání manažerů a jejich motivací k dalšímu sebevzdělávání. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá především otázkami možností vzdělávání manažerů na pracovišti i mimo něj, důvodem, proč se manažeři sebevzdělávají, motivací k sebezdělávání, ale i překážkami v sebezvdělávání. Praktická část obsahuje výsledky průzkumu …více
Abstract:
This thesis deals with the question of managers and their motivation to further self-education. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part talks about the possibility of managerial education in the workplace and beyond, the reason why managers self-educated themselfs, motivation to self-education, but also obstacles in self-education. The practical part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby