Nikola KAFKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s onkologickým onemocněním v terminálním stadiu

Nursing care of the oncology patient in the terminal stage
Anotace:
Téma této práce se týká se paliativní léčby a ošetřovatelské péče. Pomocí případových studií jsou popsána specifika ošetřovatelské péče o pacienty, kteří se nacházejí v terminálním stadiu onemocnění, a specifika specializované paliativní péče a její podstata v závěru života umírajícího nemocného. V této práci se snažím poukázat na jedinečnost oboru paliativní medicíny, neboť má nesporné opodstatnění …více
Abstract:
This thesis focuses on palliative treatment and nurcing care. The specificities of nurcing care for cancer patiens in terminal stadium, specialized palliative care and its essential in end-of-life patients are described via case studies. This thesis endeavour to highlight uniqueness of palliative care branch since it has undoubted justification in healthcare and should not be ignored. The information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Krocová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAFKOVÁ, Nikola. Ošetřovatelská péče o pacienta s onkologickým onemocněním v terminálním stadiu. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra