Ing. Jana Adamczyk Vicherová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Zemřít doma – mobilní hospicová péče

Anotace:
Cílem absolventské práce je shrnout teoretické a praktické poznatky o problematice smrti a umírání v kontextu přání umírajících osob zemřít v jejich přirozeném prostředí, propojit tyto poznatky s potřebou a dostupností mobilní hospicové péče v České republice, a rovněž provést analýzu potřebnosti, zaměřenou na zmapování situace v oblasti mobilní hospicové péče v Moravskoslezském kraji, s cílem shromáždit …více
Abstract:
The aim of the graduate thesis is to summarize the theoretical and practical knowledge about the issue of death and dying in the context of the wishes of dying persons to die in their natural environment, to link this knowledge with the need and availability of mobile hospice care in the Czech Republic, and also to conduct a needs analysis, aimed at mapping the situation in the field of mobile hospice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální práce