Bc. Michaela Sýkorová

Diplomová práce

Analýza nákladových kalkulací podnikatelského subjektu a jejich optimalizace

Anotace:
Předmětem diplomové práce je optimalizace nákladových kalkulací. Cílem diplomové práce je analýza nákladových kalkulací podnikatelského subjektu a jejich optimalizace ve vybrané obecně prospěné společnosti Domova sv. Anežky. V diplomové práci je definována základní terminologie, která souvisí s obecně prospěšnými společnostmi, náklady, kalkulacemi a optimalizací. Rozebíraná problematika a členění nákladů …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis is the optimization of cost calculations. The aim of the diploma thesis is the analysis of cost calculations of a business entity and their optimization in a selected public benefit company Domova sv. Agnes. The diploma thesis defines the basic terminology that is related to public benefit companies, costs, calculation and optimization. The issues discussed and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ing. Simona Hašková, Ph.D., Mgr. Petr Šuleř, PhD.
  • Oponent: Ing. Eva Kalinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Magisterský studijní program / obor:
Podniková ekonomika / Podniková ekonomika