Monika PLÁŠILOVÁ

Bakalářská práce

Standardy kvality sociálních služeb v praxi nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Quality standards of social services practice in low-threshold institution for children and adolescent
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá názory sociálních pracovníků NZDM na standardy kvality sociálních služeb (dále jen "SQSS"). V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy užívané v této práci, stručně nastíněna historie sociální práce a nízkoprahových zařízení, charakterizována náplň práce sociálního pracovníka a cílová skupina NZDM. Dále je v práci rozepsána struktura SQSS. Výzkumným šetřením byl zjištěn …více
Abstract:
The bachelor work follows up opinions of social workers working in low threshold institution for children and adolescent on standards of quality. In first chapter are described basic concepts used in this work, concisely explained history of social work and low-threshold institutions, characterized job description of social worker and target group of low-threshold institutions for children and adolescent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Anna Sýkorová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLÁŠILOVÁ, Monika. Standardy kvality sociálních služeb v praxi nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses amib93 amib93/2
30. 3. 2016
Složky
Soubory
Bulanova, L.
31. 3. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.