Theses 

Studie proveditelnosti implementace open source integrovaného knihovního systému Koha v knihovnách Masarykovy univerzity – Bc. Martin Kravec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin Kravec

Bakalářská práce

Studie proveditelnosti implementace open source integrovaného knihovního systému Koha v knihovnách Masarykovy univerzity

Feasibility Study of migration to open source integrated library system Koha in libraries of Masaryk University

Anotace: Cílem této práce je zejména provést studii proveditelnosti, která určí, zda je možná migrace z knihovního systému Aleph na open source integrovaný knihovní systém Koha v knihovnách Masarykovy univerzity. Celá studie je založena na šestiměsíčním průzkumu, který se týká mapování knihovních procesů ve vybraných knihovnách univerzity, a to formou rozhovorů a stínování. Průzkum byl také prováděn v síti 900 knihoven v Turecku. Studie v úvodu rozebírá analýzu trhu, na kterou pak navazuje finanční analýza propojená s řízením a minimalizací rizik. Součástí studie proveditelnosti je také evaluace efektivity a udržitelnosti projektu založena na SWOT analýze. Práce také pojednává o projektovém managementu a řízení lidských zdrojů a podrobněji rozebírá technické a technologické řešení projektu, přičemž objasňuje aspekty vývoje open source softwaru.

Abstract: The aim of this thesis is to perform a feasibility study to determine whether it is possible to migrate from the Aleph system to the open source integrated library system Koha in libraries of Masaryk University. The entire study is based on a six month survey regarding the mapping of library processes in selected libraries of the university via interviews and shadowing. The survey was also conducted in the network of 900 libraries in Turkey. In introduction, the study discusses market analysis, which is then followed by financial analysis connected with risk management. Part of the feasibility study is also the evaluation of the effectiveness and sustainability of the project based on the SWOT analysis. The work also deals with project management and human resource management and analyzes the technical and technological solutions of the project, while clarifying aspects of the development of open source software.

Klíčová slova: open source, Koha, Aleph, knihovní systém, migrace, library system, migration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michal Denár
  • Oponent: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:28, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz