Bc. Zuzana Politzerová

Diplomová práce

Harmonizace legislativy pracovní migrace občanů ze třetích zemí do EU jako důsledek procesu spillover

Harmonization of the EU legislation on labor migration of third country nationals as a result of the spillover process
Anotace:
Cílem této práce je sledovat vývoj regulace pracovní migrace na úrovni EU optikou neofunkcionalistické teorie. Na základě toho si autorka v úvodu stanovuje výzkumnou otázku, jejíž pomocí zjišťuje, zda proces spillover přispívá k harmonizaci legislativy pracovní migrace občanů třetích zemí do EU. Úvodní kapitoly práce se zaměřují na základní předpoklady neofunkcionalistické teorie a princip přelévání …více
Abstract:
The aim of this thesis is to follow the development of the regulation of labor migration of third-country nationals into the EU from the perspective of neofunctionalist theory. On this basis, the author sets out a research question, of which purpose is to seek whether the spillover process contributes to the harmonization of legislation of labor migration. Initial chapters focus on basic assumptions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií