Theses 

The impact of Mexican migration on economic stability in selected areas of labor market and security of the region close to the state border – Natália Valachovičová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia

Natália Valachovičová

Bakalářská práce

The impact of Mexican migration on economic stability in selected areas of labor market and security of the region close to the state border

Vplyv mexickej migrácie na hospodársku stabilitu vo vybraných oblastiach trhu práce a bezpečnosť v regióne, v tesnej blízkosti štátnej hranice

Anotace: Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu mexickej migrácie do USA; skúma bezpečtnostnú situáciu na oboch stranách hranice a efekty príchodu novej pracovnej sily na stabilitu pracovného trhu vo vybraných oblastiach a regiónoch v USA.Použitím demografických metód analyzujem vlny migrácie a jej efekty na stabilitu a kvalitu pracovného trhu vo vybraných oblastiach.Teoretická časť je zameraná na teóriu migrácie, teóriu pracovného trhu, merania jeho kvality a hlavné oblasti trhu práce poskytované mexickými prisťahovalcami. Analytická časť poskytuje analýzu vyššie uvedených oblastí. V nasledujúcej návrhovej časti sú spomenuté nejaké návrhy možných variant rozvoja.

Abstract: Bachelor thesis is focused on the analysis of Mexican migration to the USA; examines the security situation on both sides of the border and the effects of arrival of new work force on the stability of labor market in selected fields and regions in the USA.Using demographic methods, I will analyze the waves of migration and its effects on stability and quality of the labor market in selected fields.Theoretical part is focused on the theory of migration, theory of labor market, measurements of his quality and the main areas of the labor market provided by Mexican immigrants. Practical part provides an analysis of the aforementioned areas. In the following proposal part are mentioned some suggestions of possible scenarios of development.

Klíčová slova: Mexiko, USA, migrácia

Keywords: USA, Mexico, migration

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
  • Oponent: Petr Rožňák, externi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48119 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:27, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz