Bc. Markéta Macurová

Bakalářská práce

Funkce a financování neziskové organizace Nadace Terezy Maxové dětem

Functions and financing of a non-profit organization - the Tereza Maxová Foundation
Anotace:
Tato Bakalářská práce se zabývá problematikou neziskového sektoru se zaměřením na konkrétní neziskovou organizaci a to na Nadaci Terezy Maxové dětem. Teoretická část je věnována neziskovým organizacím z obecného hlediska. Vedle objasnění základních pojmů jsou zde nastíněny důvody existence neziskových organizací a také způsoby jejich financování. Praktická část práce pojednává o činnosti Nadace Terezy …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the non-profit sector focusing on specific non-profit organization Tereza Maxová Foundation. The theoretical part is devoted to general aspects of non-profit organizations. In addition to clarifying the basic concepts, the reasons for the existence of non-profit organizations and their methods of financing are described. The practical part of the thesis describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní