Anna Stoklasová

Bakalářská práce

Projekt neziskové organizace Nadace Terezy Maxové Teribear

Project Teribear nonprofit organizations Tereza Maxová Foundation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou projektu Teribear Nadace Terezy Maxové dětem, jenž se věnuje problematice dětí vyrůstajících v ústavní péči. Práce je rozdělena do dvou částí, přičemž teoretická obsahuje popis neziskového sektoru v České republice s přihlédnutím na specifika nadací, způsoby financování a legislativu. Dále vymezuje důležité pojmy v oblasti marketingové komunikace a brandingu …více
Abstract:
This Bachelor´s Thesis concentrates on analysis of the project called Teribear by Tereza Maxová Foundation, which is devoted to children growing up in institutional care. The thesis is divided into two sections, the theoretical part describes the non-profit sector in the Czech Republic with regard to specifics of foundations, methods of financing and legislation. Furthermore, it defines important terminology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Barbara Hucková
  • Oponent: Zuzana Malcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51742