Bård Bjørknes

Diplomová práce

Music as the Protagonist

HUDBA JAKO PROTAGONISTA

Anotace:
This master thesis is a research on the Music Theatre genre. My intention is toexamine how the use of music and sound as main components can open for newstructures and methods in a theatre process and performance. The genre is in asituation of constant exploring which is resulting in artists finding new methods fortheir artistic work.I am starting the thesis with a smaller research on hearing and the …více
Abstract:
Tato diplomová práce je výzkumem žánru hudebního divadla (music theatre). Mýmzáměrem je prověřit, jak může využití hudby a zvuku jako hlavních komponentinscenace otevřít nové struktury a metody v divadelním procesu a výslednéinscenaci. Tento žánr je v situaci neustálého zkoumání, což vede k tomu, že umělcinacházejí nové metody pro svou uměleckou práci.Tuto diplomovou práci začínám menším výzkumem o …více
 

Klíčová slova

protagonista

Klíčová slova

hudební divadlo

Klíčová slova

hudba
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2017
  • Vedoucí: Lukáš JIŘIČKA
  • Oponent: Tomáš PROCHÁZKA

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 11. 2018 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna