Bc. Anetta Zezulková

Diplomová práce

Výskyt komplikací u pacientů při terapeutické hypotermii

The incidence of complications in patients with therapeutic hypothermia
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na výskyt komplikací u pacientů při terapeutické hypotermii na Anesteziologicko – resuscitační klinice ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. V teoretické části je charakterizována termoregulace a tělesná teplota, syndrom po srdeční zástavě a hypotermie. Dále je velká pozornost věnována terapeutické hypotermii, a to jednak historii, vlivu hypotermie na organismus, indikacím …více
Abstract:
The thesis focuses on the incidence of complications in patients treated with therapeutic hypothermia at Department of Anaesthesia and Intensive Care, St. Anna‘s University Hospital, Brno. In the theoretical part, thermoregulation and body temperature, post-cardiac arrest syndrome and hypothermia are described. Moreover, there is a substantial focus on therapeutic hypothermia, its history and influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta