Dominika SOUKUPOVÁ

Bakalářská práce

Terapeutická hypotermie z pohledu ošetřovatelské péče

Therapeutic hypothermia from the nursing point of view
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaká jsou specifika péče o pacienty léčené pomocí terapeutické hypotermie. Na základě tohoto cíle byly vytvořeny dvě výzkumné otázky, které se k cíli vztahují. První výzkumná otázka je: "Jaké jsou zkušenosti sester v péči o pacienty léčené pomocí terapeutické hypotermie?" Druhá výzkumná otázka je: "Jaká jsou specifika péče o pacienty léčené pomocí terapeutické …více
Abstract:
The objective of the thesis is to find out what are the specifics of care for patients treated using therapeutic hypothermia. On the basis of this objective, two research questions connected with the objective were created. The first research question is: "What is the experience of nurses in care for patients treated using therapeutic hypothermia?" The second research question is: "What are the specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Tereza Svidenská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKUPOVÁ, Dominika. Terapeutická hypotermie z pohledu ošetřovatelské péče. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5njt0e 5njt0e/2
10. 8. 2020
Složky
Soubory
Bulanova, L.
11. 8. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.