Mgr. Marie Štouračová

Bakalářská práce

Heuristická analýza v kontextu HCI se zaměřením na webové stránky akademické knihovny

Heuristic Evaluation in the Context of HCI Focused on Academic Library Website
Anotace:
Bakalářská práce Heuristická analýza v kontextu HCI se zaměřením na webové stránky akademické knihovny se zabývá především jednou z několika metod testování použitelnosti webových stránek – heuristickou analýzou. Autorka se zprvu snaží čtenáři nastínit umístění této metody testování v rámci oboru Human-computer interaction (HCI) a uživatelsky orientovaného designu. Stejně tak krátce představí související …více
Abstract:
The bachelor thesis Heuristic evaluation in the context of HCI focused on academic library website mainly deals with one of several usability methods of website testing - heuristic evaluation. The author first tries to outline the usability of this method in the field of Human-Computer Interaction (HCI) and user-centered design. Likewise she briefly introduces related concepts. Then she deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta