Klára PRIMUSOVÁ

Bakalářská práce

Účetní závěrka dle kategorizace účetních jednotek

Financial statement according to the categorization of accounting entities
Anotace:
Kategorizace účetních jednotek, která byla v České republice zavedena od 1. ledna 2016 na základě nové směrnice Evropského parlamentu a rady 2013/34/EU, rozdělila účetní jednotky dle výše čistého obratu, výše čistých aktiv a průměrného počtu zaměstnanců na jednotky mikro, malé, střední a velké. Zařazením do příslušných kategorií plynou účetním jednotkám odlišné povinnosti týkající se účetního vykazování …více
Abstract:
The categorization of accounting entities that was introduced in the Czech Republic on January 1, 2016 under the new Directive 2013/34/EU of the European Parliament and the Council, divided entities by the net turnover, net assets and average number of employees to micro, small, medium-sized and large entities. Being categorized means to have certain accounting reporting obligations, which differ depending …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRIMUSOVÁ, Klára. Účetní závěrka dle kategorizace účetních jednotek. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management