Petra Sudová

Bakalářská práce

Porodnost a plodnost v evropských zemích

Natality and fertility in European countries
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou porodnosti a plodnosti v evropských zemích. Cílem této bakalářské práce je na základě dostupných údajů porovnat a vyhodnotit změny týkající se porodnosti a plodnosti v evropských zemích, ke kterým došlo v časovém období 1990 až 2012. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. První kapitola v teoretické části popisuje základní metody výpočtu charakteristik …více
Abstract:
This Bc. thesis analyses the birth rate and fertility in European countries. Its objective is to compare and assess, on the basis of available data, the changes to birth rate and fertility in European countries in the period 1990 to 2012. The text is divided into two parts: theoretical and analytical. The first chapter of the theoretical part describes the basic methods for the calculation of the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Michaela Antovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60269