Bc. Ivana Sváčková

Master's thesis

Teaching Vocabulary: The Use of Total Physical Response in Teaching Adolescents

Teaching Vocabulary: The Use of Total Physical Response in Teaching Adolescents
Anotácia:
Cílem práce s názvem „Výuka slovní zásoby: Použití metody Total Physical Response ve výuce adolescentů“ je zjistit, zda je vhodné použít metodu Total Physical Response (dále TPR) ve výuce slovní zásoby adolescentů, jejichž znalost druhého jazyka je na mírně pokročilé úrovni, a popsat specifické funkce a znaky použití metody TPR při výuce slovní zásoby těchto adolescentů. Diplomová práce se skládá z …viac
Abstract:
The aim of the thesis titled “Teaching Vocabulary: The Use of Total Physical Response in Teaching Adolescents” is to find out whether it is suitable to use the Total Physical Response (or TPR) approach in teaching vocabulary to adolescents, whose knowledge of the second language is at elementary level, and to describe the features of the use of TPR in teaching vocabulary to these adolescents. The thesis …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta