Mgr. Lenka Šimková

Diplomová práce

Mediální gramotnost - kompetence pro 21. století: mediální výchova v České republice

Media Literacy - Competency for the 21st Century: Media Education in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce Mediální gramotnost - kompetence pro 21. století: mediální výchova v České republice představuje koncepty mediální gramotnosti a mediální výchovy a poté se blíže zaměřuje na mediální výchovu v České republice. V první části práce je vymezen koncept mediální gramotnosti v kontextu dalších typů "nových" gramotností a je popsána charakteristika tohoto konceptu. Následně je vymezen obsah …více
Abstract:
Diploma thesis Media Literacy - Competency for the 21st Century: Media Education in the Czech Republic is focused on the introduction of the concepts of media literacy and media education and it describes forms of media education in the Czech Republic. The first part of the thesis defines media literacy in the context of different types of literacies and describes character of the concept media literacy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta