Bc. Patrik Macháč

Bakalářská práce

Ideální výuka pohledem nevýkonných nadaných žáků

The ideal education from the view of underachieving gifted students
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se věnuje problematice nevýkonných nadaných žáků. Nevýkonní nadaní žáci jsou ti, kteří nepodávají očekávané výkony. Typicky si pod pojmem nevýkonný nadaný žák představujeme jedince s vysokým IQ, špatným hodnocením ve škole a ztracenou motivací. V této práci tito nevýkonní nadaní žáci navštěvují 8 - letá gymnázia a účastní se výuky v nespecializovaných třídách. Přestože jsou …více
Abstract:
The bachelor diploma thesis deals with the issue of underachieving gifted students. Underachieving gifted students are those who do not deliver expected performances. Typically, underachieving gifted students are individuals with a high IQ, bad grades at school and lost motivation. These students attend ordinary classes at grammar schools. Despite being diagnosed with extraordinary giftedness, they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Pedagogika