Bc. Hana Chlubná

Diplomová práce

Learning Styles and Learning Strategies of Gifted Students in English Lessons

Learning Styles and Learning Strategies of Gifted Students in English Lessons
Anotace:
Diplomová práce „Styly učení a učební strategie nadaných žáků v hodinách anglického jazyka“ je tradičně rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jе pozornost věnována definici nadání, charakteristice nadaných žáků a jejich identifikaci. Dále teoretická část zahrnuje dvě kapitoly věnující se klasifikaci učebních stylů a učebních strategií. Praktická část je založena na čtyřech …více
Abstract:
The diploma thesis “Learning styles and learning strategies of gifted students in English lessons” is traditionally divided into theoretical and practical parts. The theoretical background presents the definition of giftedness as well as the basic characteristics and methods of identification of gifted individuals. Furthermore, it provides two chapters in which the classifications of learning styles …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta