Bc. Lucie Sotonová

Bakalářská práce

Příprava a pokus trestného činu versus dokonaný trestný čin - pojem, rozdíly a trestnost

Preparation and Attemp of the Crime Versus Perpetraded Crime - Term, Differences, Punishability
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vývojových fázích trestného činu, konkrétně o přípravě, pokusu a dokonaném trestném činu. Úvodní část je věnována historii trestného činu. V dalších kapitolách jsem se zabývala základnímu členění a druhům trestných činu. V následujících kapitolách jsem se soustředila na jednotlivé vývojové fáze trestného činu.
Abstract:
Thesis deals with the developmental stages of a criminal offense, namely the preparation, attempt and completed crime. The introductory section is devoted to the history of crime. In other chapters I have dealt with the basic structure and the types of crime. In the following chapters I focus on the individual developmental stages of a criminal offense.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pospíchal
  • Oponent: Mgr. Pavel Norek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS