Theses 

Právní aspekty živnostenského podnikání zahraničních osob – Bc. Radan Mach

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa

Bc. Radan Mach

Bakalářská práce

Právní aspekty živnostenského podnikání zahraničních osob

Legal Aspects of Trading Foreign Persons

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou právních aspektů živnostenského podnikání zahraničních osob. Na začátku práce je rozebrán pojem živnostenského podnikání a jeho charakteristika, následující kapitola popisuje historický vývoj přístupového režimu k živnostenským oprávněním. Další kapitoly se snaží vysvětlit základní instituty živnostenského zákona ve vztahu k zahraničním osobám. Stěžejní část je věnována vzniku, změně a zániku živnostenského oprávnění se zaměřením na rozdílné postavení zahraničních osob, zejména osob ze třetích zemí.

Abstract: This bachelor thesis deals with the description and analysis of legal aspects of trading foreign persons. At the beginning of the thesis the concept of trading and its characteristics according to the Trade Licensing Act is analyzed, followed by a chapter describing the historical development of the regulatory access regime to the Trade license. Next chapters tries to explain the basic institutes of the Trade Licensing Act in relation to foreign persons. The crucial part is dedicated to the Trade authorization and its establishment, amendment and termination and focusing on the differences of status of foreign persons, especially persons from third countries.

Klíčová slova: živnostenské oprávnění, zahraniční osoba, podnikatel, živnostenský zákon, provozování živnosti, Trade License, foreign person, entrepreneur, Trade Licensing Act, carry on a trade

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 16:39, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz