Michaela Kejvalová

Bakalářská práce

Sociokulturní problematika dětského stravování v návaznosti na zdravý životní styl

Socio-cultural issue of children's meals in response to a healthy lifestyle
Anotace:
Hlavním cílem této práce je provést rozbor životního stylu dětí, zjistit jakým způsobem se stravují a jaké faktory dětské stravování ovlivňují. Práce je systematicky členěna do tří částí. V první části jsou charakterizované základní pojmy spjaté s tématem bakalářské práce, jakou jsou faktory ovlivňující dětské stravování, zdravý životní styl, zdravá strava. Tato část práce také poskytuje základní informace …více
Abstract:
The main goal of my Bachelor’s dissertation is to analyse children’s´ lifestyle with a main focus on their diet along with an ambition to detect which factors affect their food choice. The content is systematically divided into three connected parts. The first part offers a characterisation of the terms connected with the topic of this dissertation such as the factors influencing children´s eating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/hls5s/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Vinš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze