Theses 

Proměny životního stylu v první polovině třicátých let 20. století v časopisech Měsíc a Žijeme – Bc. Petra Tománková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Tománková

Diplomová práce

Proměny životního stylu v první polovině třicátých let 20. století v časopisech Měsíc a Žijeme

The changes of lifestyle in magazines Měsíc and Žijeme during the first half of the thirties in the 20th century

Anotace: Práce ukazuje proměnu životního stylu v první polovině třicátých let, tak jak ji zachytily stránky dvou výrazných periodik - Měsíce a Žijeme. Oba tyto časopisy byly díky své nesporné kvalitě součástí kulturního klimatu. Kapitoly o módě nás seznámí s novinkami nadcházející sezóny, představí soudobé trendy ve střizích, materiálech, barvách. Pasáže o architektuře se věnují jak výstavbě rodinných domů a vil, tak veřejným institucím, zahradám, parkům. Módní záležitosti spojné s domácností popisují kapitoly bytové kultury. Na ni navazují kapitoly o užitém umění, které představují klíčové výtvarníky a jejich design předmětů každodenní potřeby.

Abstract: This work show the changes of lifestyle during the first half of the thirties as they were taken down on the pages of two very interesting periodicals – Měsíc and Žijeme. Those both magazines were a part of the cultural climate thanks to their indisputable quality. The chapters about fashion are about hits of a coming season, they introduce period trends of cuts, materials and colours. The extracts of architecture are about home family building and development, public institutions, gardens and parks. The chapters of living culture describe fashion propositions of households. After those chapters there are commercial art chapters which introduce the most important and well-known artists and their design of daily used articles.

Klíčová slova: Měsíc, Žijeme, životní styl, lifestyle, třicátá léta, thirties, architektura, architecture, móda, fashion, kultura, culture

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz