Bc. Daniel Bufka

Diplomová práce

Sociální marketing – obsah, specifika a účinnost – rozbor konkrétních případů

Social marketing - content, specificity and efficiency - analysis of specific cases
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá výkladem pojmu sociální marketing prostřednictvím čtyř výchozích oblastí marketingových aktivit - a) náležitosti neziskového sektoru ve smyslu marketingové komunikace, b) specifika sociálních sítí, c) sociální data a jejich užití v marketingu a d) firemní společenská odpovědnost (CSR).
Abstract:
This thesis deals with the interpretation of the concept of social marketing through four starting areas of marketing activities - a) particulars of the nonprofit sector in terms of marketing communications, b) the specifics of social networks, c) social data and its use in marketing and d) corporate social responsibility (CSR).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní